Művészet-terápia-kapcsolat-önkifejezés-új élmények

Első és legfontosabb. Nem szükséges semmiféle művészeti előképzettség, ügyesség, a különböző feladatok hétköznapi kreativitással elkészíthetőek, megoldhatóak. A művészeti képzettség pedig nem akadály.

Második legfontosabb az, hogy a résztvevők törekedjenek az értékítélet és minősítés nélküli önkifejezésre és így közelítsenek másokhoz is.

Mit jelent a művészetterápia?

Wikipédia szerint: A művészetterápia olyan terápiás módszer, amely a művészet (zene, tánc, képzőművészet, dráma, irodalom stb.) kreatív folyamatait a gondolatok és érzések nonverbális (szavak nélküli) kommunikációjára használja.

Szedjük szét ezt a szót: művészet-terápia

Művészet: ha elrugaszkodunk a hétköznapi értelmezéstől, akkor a művészet lehet bármi. Egy jól elkészített ebéd, egy gyerek rajza, egy szépen megművelt kert, egy lebilincselő előadás és még sorohatnám.

Terápia: jobbító folyamat.

Tehát a művészetterápia: művészeti eszközökkel támogatott, segített jobbító folyamat.

Hogyan zajlik egy csoportban a történés?

Két/három rész van, mindig a csoport résztvevőihez igazodva:

  • alkotás elkészítése (nem csak képzőművészeti alkotásra – festés, rajzolás, stb. – kell gondolni, hanem ez lehet egy mozdulat, néhány soros írás vagy két bot összeütésével kiadott hang)
  • az elkészült alkotás feldolgozása
  • élmények, érzések megosztása

You Might Also Like

Back to top